بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   محمد مهدي، امام دوازدهم  
    :نويسنده   آق گون، قياس  
    :ناشر   آق گون قياس  
    :تاريخ چاپ   1976م  
    :موضوع   اخلاق - انتظار - فلسفه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح حال و اوصاف امام مهدي (عج) است. نويسنده براي  
     آگاهي مسلمين از خاندان و شخصيت  
     امام و چگونگي ظهور وي با بهره گيري از منابع  
     اماميه و اهل تسنن، به نگارش اين کتاب  
     پرداخته است. وي نخست به بررسي آيات قرآني  
     مي پردازد و دلالت آنها را بر قيام و  
     عدالت گستري امام آشکار مي سازد. 12 جانشين  
     پيامبراسلام (ص) را با استشهاد به  
     احاديث معرفي مي کند و مقام امام مهدي را برتر از  
     حضرت عيسي مي شمارد. وي به نقد و  
     تحليل دلايل منکران و پاسخ گويي به چند شبهه درباره  
     مهدويت مي پردازد. کتاب با  
     مباحث علايم ظهور و فلسفه انتظار و گزيده اي از  
     نهج البلاغه در باب مهدويت پايان  
     يافته است.  
     شرح حال و اوصاف امام مهدي (عج) است. نويسنده براي  
     آگاهي مسلمين از خاندان و شخصيت  
     امام و چگونگي ظهور وي با بهره گيري از منابع  
     اماميه و اهل تسنن، به نگارش اين کتاب  
     پرداخته است. وي نخست به بررسي آيات قرآني  
     مي پردازد و دلالت آنها را بر قيام و  
     عدالت گستري امام آشکار مي سازد. 12 جانشين  
     پيامبراسلام (ص) را با استشهاد به  
     احاديث معرفي مي کند و مقام امام مهدي را برتر از  
     حضرت عيسي مي شمارد. وي به نقد و  
     تحليل دلايل منکران و پاسخ گويي به چند شبهه درباره  
     مهدويت مي پردازد. کتاب با  
     مباحث علايم ظهور و فلسفه انتظار و گزيده اي از  
     نهج البلاغه در باب مهدويت پايان  
     يافته است.