بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رويدادهاي زمان در آيينه حديث و قرآن  
    :نويسنده   اطميناني، عباس  
    :ناشر   انتشارات کردستان  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - آخر الزمان - علائم  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي