بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کشف الحق (اربعين خاتونآبادي)  
    :نويسنده   مير صابري، سيد داود  
    :ناشر   مؤسسه امام مهدي(عج)  
    :تاريخ چاپ   1361هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل متن 40 حديث و ترجمه آن درباره امام مهدي (عج)  
     و مسائل مربوط به مهدويت است.  
     نويسنده با هدف آشنايي مردم با امام زمان (عج) و  
     عمل به حديث من مات و لم يعرف امام  
     زمانه مات ميتة جاهلية اين احاديث را جمع آوري و به  
     صورت حاضر تدوين کرده است.  
     موضوعات احاديث ياد شده عبارتند از: شرح تولد امام  
     مهدي (عج)، خصايص و ويژگي هاي  
     ذاتي و اخلاقي او، حالات ظهور و نشانه هاي آن،  
     چگونگي رجعت رسول خدا و ائمه (ع) به  
     ويژه رجعت سيد الشهدا (ع).  
     شامل متن 40 حديث و ترجمه آن درباره امام مهدي (عج)  
     و مسائل مربوط به مهدويت است.  
     نويسنده با هدف آشنايي مردم با امام زمان (عج) و  
     عمل به حديث من مات و لم يعرف امام  
     زمانه مات ميتة جاهلية اين احاديث را جمع آوري و به  
     صورت حاضر تدوين کرده است.  
     موضوعات احاديث ياد شده عبارتند از: شرح تولد امام  
     مهدي (عج)، خصايص و ويژگي هاي  
     ذاتي و اخلاقي او، حالات ظهور و نشانه هاي آن،  
     چگونگي رجعت رسول خدا و ائمه (ع) به  
     ويژه رجعت سيد الشهدا (ع).