بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مجموعه سخنان، توقيعات و ادعيه حضرت بقية الله  
    :نويسنده   خادمي شيرازي، محمد  
    :ناشر   الغدير  
    :تاريخ چاپ   1368هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - توقيعات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه کاملي است از سخنان، توقيعات و دعاها از  
     امام عصر (عج) همراه با ترجمه  
     آن ها. نويسنده اين گفتارها و نوشتارها را به ترتيب  
     زماني از لحظات پيش از ولادت تا  
     روزهاي نخستين ظهور جمع آوري کرده است. کتاب همراه  
     با ترجمه فارسي و بعضا با شرح  
     مختصر و مطالبي کوتاه در ابعاد زندگي امام عصر است.  
     سخنان امام از لحظات پيش از  
     ولادت تا آغاز غيبت صغرا؛ توقعيات صادر شده در عصر  
     غيبت؛ سخناني که امام مهدي در  
     روزهاي نخستين ظهور ايراد خواهند فرمود؛ دعاهاي  
     مختلف نقل شده از آن حضرت، عناوين  
     چهارگانه کتاب اند.  
     مجموعه کاملي است از سخنان، توقيعات و دعاها از  
     امام عصر (عج) همراه با ترجمه  
     آن ها. نويسنده اين گفتارها و نوشتارها را به ترتيب  
     زماني از لحظات پيش از ولادت تا  
     روزهاي نخستين ظهور جمع آوري کرده است. کتاب همراه  
     با ترجمه فارسي و بعضا با شرح  
     مختصر و مطالبي کوتاه در ابعاد زندگي امام عصر است.  
     سخنان امام از لحظات پيش از  
     ولادت تا آغاز غيبت صغرا؛ توقعيات صادر شده در عصر  
     غيبت؛ سخناني که امام مهدي در  
     روزهاي نخستين ظهور ايراد خواهند فرمود؛ دعاهاي  
     مختلف نقل شده از آن حضرت، عناوين  
     چهارگانه کتاب اند.