بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خطبة البيان  
    :ناشر   دار الفنون  
    :تاريخ چاپ   1996م  
    :موضوع   اخلاق - آخر الزمان - علائم  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي است متشکل از 4 خطبه و گفتار منسوب به  
     امام علي (ع) درباره اخبار غيبي در  
     آخرالزمان، ظهور امام عصر (عج) و بيان مشکلات و  
     مصايب مردم در آينده. بزرگ ترين و  
     اصلي ترين اين خطبه ها، همان خطبةالبيان است که  
     شامل اخبار عجيب و آثار غريبي است  
     که براي بسياري از دانشمندان تعجب برانگيز بوده و  
     تعداد زيادي از آنها اين خطبه و  
     برخي خطبه هاي همانند آن را از اخبار مجعوله  
     مي دانند. اين خطبه منبع اصلي خبري است  
     که در آن، ياران امام عصر با اسم خاص خود و تعداد  
     آنها از هر شهر بيان شده و هم  
     اکنون معروف است. اين خطبه که اخيرا مورد توجه  
     موافقين و مخالفين قرار گرفته، از  
     جهت سند و دلالت مورد اشکال و خدشه واقع شده است.  
     مجموعه اي است متشکل از 4 خطبه و گفتار منسوب به  
     امام علي (ع) درباره اخبار غيبي در  
     آخرالزمان، ظهور امام عصر (عج) و بيان مشکلات و  
     مصايب مردم در آينده. بزرگ ترين و  
     اصلي ترين اين خطبه ها، همان خطبةالبيان است که  
     شامل اخبار عجيب و آثار غريبي است  
     که براي بسياري از دانشمندان تعجب برانگيز بوده و  
     تعداد زيادي از آنها اين خطبه و  
     برخي خطبه هاي همانند آن را از اخبار مجعوله  
     مي دانند. اين خطبه منبع اصلي خبري است  
     که در آن، ياران امام عصر با اسم خاص خود و تعداد  
     آنها از هر شهر بيان شده و هم  
     اکنون معروف است. اين خطبه که اخيرا مورد توجه  
     موافقين و مخالفين قرار گرفته، از  
     جهت سند و دلالت مورد اشکال و خدشه واقع شده است.