بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پايان نامه: سيماي حضرت مهدي در قرآن و نهج البلاغه  
    :نويسنده   زارعيان جهرمي، عبدالرحيم  
    :تاريخ چاپ   1376هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي درباره مسئله مهدويت و مسائل مربوط به  
     زندگاني و احوال امام مهدي (عج) است.  
     هدف نويسنده از انجام اين پژوهش، تبيين  
     پيش گويي هاي امام علي (ع) درباره ظهور و  
     قيام امام مهدي (عج) و نيز تفسير روايي آيات مربوط  
     به ايشان بوده است. وي بر همين  
     اساس، نخست شرحي از ولادت و خاندان و حسب و نسب  
     امام مهدي را ذکر کرده و آن گاه به  
     غيبت و فلسفه آن پرداخته است. او پس از تقسيم غيبت  
     به 2 گونه غيبت کبرا و صغرا،  
     مسئوليت و تکاليف شيعيان در عصر غيبت را يادآور شده  
     و انتظار فرج را از تکاليف مهم  
     آنان دانسته است. نوشتار با تشريح برنامه هاي امام  
     مهدي در دوران ظهور و ويژگي هاي  
     حکومت ايشان به پايان آمده است.  
     پژوهشي درباره مسئله مهدويت و مسائل مربوط به  
     زندگاني و احوال امام مهدي (عج) است.  
     هدف نويسنده از انجام اين پژوهش، تبيين  
     پيش گويي هاي امام علي (ع) درباره ظهور و  
     قيام امام مهدي (عج) و نيز تفسير روايي آيات مربوط  
     به ايشان بوده است. وي بر همين  
     اساس، نخست شرحي از ولادت و خاندان و حسب و نسب  
     امام مهدي را ذکر کرده و آن گاه به  
     غيبت و فلسفه آن پرداخته است. او پس از تقسيم غيبت  
     به 2 گونه غيبت کبرا و صغرا،  
     مسئوليت و تکاليف شيعيان در عصر غيبت را يادآور شده  
     و انتظار فرج را از تکاليف مهم  
     آنان دانسته است. نوشتار با تشريح برنامه هاي امام  
     مهدي در دوران ظهور و ويژگي هاي  
     حکومت ايشان به پايان آمده است.