بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کلمة الإمام المهدي  
    :نويسنده   شيرازي، سيد حسن  
    :ناشر   الوفاء  
    :تاريخ چاپ   1983م  
    :موضوع   اخلاق - اصحاب و ياران - نواب خاص  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي است از سخنان امام زمان (عج) در  
     زمينه هاي مختلف. نويسنده با استناد به  
     جوامع روايي اماميه، به جمع آوري اين کلمات در چند  
     بخش نموده است که عبارتند از: 51  
     توقيع، 36 دعا، 14 زيارت، 38 خطبه و 19 سخن کوتاه.  
     وي همچنين در مقدمه کتاب، درباره  
     غيبت، فلسفه غيبت، نقش امام، نايبان خاص آن حضرت،  
     زمان ظهور و تفاوت نظام هاي الهي  
     با نظام هاي بشري بحث کرده است.  
     مجموعه اي است از سخنان امام زمان (عج) در  
     زمينه هاي مختلف. نويسنده با استناد به  
     جوامع روايي اماميه، به جمع آوري اين کلمات در چند  
     بخش نموده است که عبارتند از: 51  
     توقيع، 36 دعا، 14 زيارت، 38 خطبه و 19 سخن کوتاه.  
     وي همچنين در مقدمه کتاب، درباره  
     غيبت، فلسفه غيبت، نقش امام، نايبان خاص آن حضرت،  
     زمان ظهور و تفاوت نظام هاي الهي  
     با نظام هاي بشري بحث کرده است.