بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  
    :نويسنده   مجلسي، محمد باقر بن محمد تقي  
    :ناشر   مؤسسة الوفاء  
    :تاريخ چاپ   1983م  
    :موضوع   اخلاق - زندگي نامه  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه رواياتي درباره زندگاني و حالات شخصي امام  
     مهدي (عج) و بشارت هاي پيامبر (ص)  
     و ائمه (ع) به ظهور او و ديگر مسائل مربوط به آن  
     است. همه اين روايات از منابع شيعي  
     گردآوري شده و طي آن، چگونگي ولادت، اسما و القاب و  
     صفات و علامات ايشان بيان شده  
     است. پاره اي از روايات ياد شده، در تأويل بعضي از  
     آيات و تطبيق آنها بر امام مهدي  
     است. نويسنده پس از بيان ديدگاه ها و استدلال هاي  
     شيخ طوسي در اثبات غيبت ايشان،  
     مسئله طول عمر امام مهدي را مطرح کرده و با ارايه  
     نمونه هايي از معمران، استبعاد  
     آن را مردود شمرده است. در آخرين بخش کتاب،  
     خلاصه اي از زندگاني و احوال نايبان خاص  
     امام مهدي در عصر غيبت صغرا و نقش ارتباطي آنان  
     ميان مردم و امام بازگو شده است.  
     مجموعه رواياتي درباره زندگاني و حالات شخصي امام  
     مهدي (عج) و بشارت هاي پيامبر (ص)  
     و ائمه (ع) به ظهور او و ديگر مسائل مربوط به آن  
     است. همه اين روايات از منابع شيعي  
     گردآوري شده و طي آن، چگونگي ولادت، اسما و القاب و  
     صفات و علامات ايشان بيان شده  
     است. پاره اي از روايات ياد شده، در تأويل بعضي از  
     آيات و تطبيق آنها بر امام مهدي  
     است. نويسنده پس از بيان ديدگاه ها و استدلال هاي  
     شيخ طوسي در اثبات غيبت ايشان،  
     مسئله طول عمر امام مهدي را مطرح کرده و با ارايه  
     نمونه هايي از معمران، استبعاد  
     آن را مردود شمرده است. در آخرين بخش کتاب،  
     خلاصه اي از زندگاني و احوال نايبان خاص  
     امام مهدي در عصر غيبت صغرا و نقش ارتباطي آنان  
     ميان مردم و امام بازگو شده است.