بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مژده اي فاطمه  
    :نويسنده   صبوري، حسين  
    :مترجم   صبوري، حسين  
    :ناشر   محب  
    :تاريخ چاپ   1375هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مؤلف 40 حديث را پيامبر و ائمه اطهار (ع) درباره  
     امام زمان (عج) از کتب شيعي و سني  
     گردآوري کرده است. مضمون و محور اين احاديث، اثبات  
     امامت امام مهدي، غيبت امام و  
     فلسفه آن، ويژگي هاي امام، ظهور امام، آمادگي براي  
     ظهور، حکومت جهاني، انتظار و  
     نشانه هاي ظهور است. اين 40 حديث با عناوين زيبا و  
     ترجمه روان همراه است.  
     مؤلف 40 حديث را پيامبر و ائمه اطهار (ع) درباره  
     امام زمان (عج) از کتب شيعي و سني  
     گردآوري کرده است. مضمون و محور اين احاديث، اثبات  
     امامت امام مهدي، غيبت امام و  
     فلسفه آن، ويژگي هاي امام، ظهور امام، آمادگي براي  
     ظهور، حکومت جهاني، انتظار و  
     نشانه هاي ظهور است. اين 40 حديث با عناوين زيبا و  
     ترجمه روان همراه است.