بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کتاب الملاحم  
    :نويسنده   مولانا، سيد علي  
    :موضوع   اخلاق - آخر الزمان - علائم  
    :تعداد چاپ   4  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اخبار غيبي و پيش گويي هاي حوادث آخرالزمان  
     است که به صورت روايت و حديث نقل  
     شده است. نويسنده، نخست امر خبر دادن از غيب و  
     پيش گويي پيامبران و امامان معصوم  
     (ع) را امري بعيد و نامعقول ندانسته و شواهدي از  
     قرآن بر اين که بندگان خاص الهي با  
     اذن خداوند بر اين امر قادرند ارائه داده است. سپس  
     115 روايت به نقل از رسول اکرم و  
     امامان شيعه با استفاده از منابع شيعي، همراه با  
     ترجمه فارسي آورده است. اين گونه  
     روايات که ملاحم ناميده مي شوند، مجموعه اي از  
     اخبار غيبي و پيش گويي هايي از حوادث  
     و وقايع تلخ و شيرين آينده است که بر سر جوامع  
     اسلامي واقع خواهد شد. البته برخي از  
     اخبار اين کتاب، درباره حوادث آخرالزمان و  
     نشانه هاي ظهور امام مهدي (ع) است.  
     مجموعه اخبار غيبي و پيش گويي هاي حوادث آخرالزمان  
     است که به صورت روايت و حديث نقل  
     شده است. نويسنده، نخست امر خبر دادن از غيب و  
     پيش گويي پيامبران و امامان معصوم  
     (ع) را امري بعيد و نامعقول ندانسته و شواهدي از  
     قرآن بر اين که بندگان خاص الهي با  
     اذن خداوند بر اين امر قادرند ارائه داده است. سپس  
     115 روايت به نقل از رسول اکرم و  
     امامان شيعه با استفاده از منابع شيعي، همراه با  
     ترجمه فارسي آورده است. اين گونه  
     روايات که ملاحم ناميده مي شوند، مجموعه اي از  
     اخبار غيبي و پيش گويي هايي از حوادث  
     و وقايع تلخ و شيرين آينده است که بر سر جوامع  
     اسلامي واقع خواهد شد. البته برخي از  
     اخبار اين کتاب، درباره حوادث آخرالزمان و  
     نشانه هاي ظهور امام مهدي (ع) است.