بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کتاب الفتن  
    :نويسنده   زکار، سهيل  
    :ناشر   دار الفکر  
    :تاريخ چاپ   1993م  
    :موضوع   اخلاق - آخر الزمان - علائم  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل 2001 حديث درباره حوادث آخرالزمان است. مؤلف  
     از متقدمين اهل حديث است و بخاري  
     در صحيح خود، از او نقل حديث نموده است. نويسنده که  
     از اهل سنت است، با نقل رواياتي  
     از پيامبر (ص) به ملاحم و فتنه هايي که پس از  
     پيامبر و در آخرالزمان به وقوع  
     مي پيوندد، پرداخته است؛ از جمله زوال بني اميه، به  
     حکومت رسيدن بني عباس، نابودي  
     بني عباس و.... خروج دجال، خروج سفياني و جنگ وي با  
     مهدي (عج)، بيعت مردم با او در  
     مکه و حرکت امام به سوي بيت المقدس و شام، سيره  
     امام مهدي، ويژگي هاي او، مدت حکومت  
     و حوادث پس از مهدي، از جمله مباحث کتاب است.  
     شامل 2001 حديث درباره حوادث آخرالزمان است. مؤلف  
     از متقدمين اهل حديث است و بخاري  
     در صحيح خود، از او نقل حديث نموده است. نويسنده که  
     از اهل سنت است، با نقل رواياتي  
     از پيامبر (ص) به ملاحم و فتنه هايي که پس از  
     پيامبر و در آخرالزمان به وقوع  
     مي پيوندد، پرداخته است؛ از جمله زوال بني اميه، به  
     حکومت رسيدن بني عباس، نابودي  
     بني عباس و.... خروج دجال، خروج سفياني و جنگ وي با  
     مهدي (عج)، بيعت مردم با او در  
     مکه و حرکت امام به سوي بيت المقدس و شام، سيره  
     امام مهدي، ويژگي هاي او، مدت حکومت  
     و حوادث پس از مهدي، از جمله مباحث کتاب است.