بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   زيباترين داستان جهان  
    :نويسنده   موسوي، سيد محمدباقر  
    :ناشر   ارم  
    :موضوع   اخلاق - زندگي نامه - مادر  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نگارشي ادبي و احساسي از جريان ولادت امام عصر (عج)  
     است که در قالب داستاني بلند  
     صورت گرفته و براي آشنايي جوانان نگاشته شده است.  
     داستان پرداز در مقدمه، به منابع  
     تاريخي و روايي خود اشاره گذرايي کرده و مبهم بودن  
     جريان مسلمان شدن مادر امام و  
     هجرت وي از روم به مدينه را متعرض شده و در  
     پاورقي ها نيز به برخي منابع آن اشاره  
     کرده است. در اين اثر، جريان کوتاه آشنايي نرجس  
     خاتون با اسلام و مسلمان شدن وي،  
     اسارتش در جنگ و ازدواج با امام عسکري (ع) با  
     افزودن مطالب ذوقي و احساسي به  
     داستاني بلند تبديل شده است. در پايان، مطالبي  
     درباره ظهور، انتظار، ادعيه و زيارات  
     مربوط به امام نيز آورده شده است.  
     نگارشي ادبي و احساسي از جريان ولادت امام عصر (عج)  
     است که در قالب داستاني بلند  
     صورت گرفته و براي آشنايي جوانان نگاشته شده است.  
     داستان پرداز در مقدمه، به منابع  
     تاريخي و روايي خود اشاره گذرايي کرده و مبهم بودن  
     جريان مسلمان شدن مادر امام و  
     هجرت وي از روم به مدينه را متعرض شده و در  
     پاورقي ها نيز به برخي منابع آن اشاره  
     کرده است. در اين اثر، جريان کوتاه آشنايي نرجس  
     خاتون با اسلام و مسلمان شدن وي،  
     اسارتش در جنگ و ازدواج با امام عسکري (ع) با  
     افزودن مطالب ذوقي و احساسي به  
     داستاني بلند تبديل شده است. در پايان، مطالبي  
     درباره ظهور، انتظار، ادعيه و زيارات  
     مربوط به امام نيز آورده شده است.