بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   با محرمان راز در قصص فائزين به لقاء حضرت وليعصر و پار  
    :نويسنده   موسوي جزائري، سيد محمد  
    :ناشر   دار الکتاب  
    :تاريخ چاپ   1373هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - ملاقات با امام مهدي (ع)  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     حکايت شماري از ديدار کنندگان با امام زمان (عج)  
     است که در قرن 14 و اواخر قرن 13  
     هجري اتفاق افتاده است. قصه تشرف ملا کاظم ساروقي و  
     شيخ محمد، از خدام ميرزاي  
     شيرازي از جمله اين حکايت هاست. مؤلف همچنين  
     داستان هايي از معجزات و کرامات و  
     امدادهاي اهل بيت (ع) نقل نموده است.  
     حکايت شماري از ديدار کنندگان با امام زمان (عج)  
     است که در قرن 14 و اواخر قرن 13  
     هجري اتفاق افتاده است. قصه تشرف ملا کاظم ساروقي و  
     شيخ محمد، از خدام ميرزاي  
     شيرازي از جمله اين حکايت هاست. مؤلف همچنين  
     داستان هايي از معجزات و کرامات و  
     امدادهاي اهل بيت (ع) نقل نموده است.