بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بشائر الأسفار بمحمد و آله الأطهار  
    :نويسنده   مير مصطفي، تامر  
    :ناشر   توحيد  
    :تاريخ چاپ   1414هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است در بشارت هاي عهدين از آمدن منجي موعود.  
     نويسنده با بررسي اين بشارت ها  
     که در تورات، انجيل، زبور و ديگر کتب مقدس آمده،  
     معتقد است اين گونه توصيفات از  
     منجي موعود نه بر موسي (ع) تطبيق مي کند و نه بر  
     عيسي (ع)؛ بلکه اين ويژگي ها منحصر  
     در پيامبر اسلام (ص) و مهدي آل محمد است.  
     پژوهشي است در بشارت هاي عهدين از آمدن منجي موعود.  
     نويسنده با بررسي اين بشارت ها  
     که در تورات، انجيل، زبور و ديگر کتب مقدس آمده،  
     معتقد است اين گونه توصيفات از  
     منجي موعود نه بر موسي (ع) تطبيق مي کند و نه بر  
     عيسي (ع)؛ بلکه اين ويژگي ها منحصر  
     در پيامبر اسلام (ص) و مهدي آل محمد است.