بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   زيارت ناحيه مقدسه  
    :نويسنده   امام مهدي (عج) ، محمد بن حسن  
    :مترجم   استاد ولي، حسين  
    :ناشر   منير  
    :تاريخ چاپ   1377هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - زيارتنامه ها - زيارت ناحيه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده با هدف بيان مصائب امام حسين از زبان حضرت  
     مهدي و با بهره گيري از کتاب  
     روايي بحارالانوار، به ترجمه و شرح زيارت امام حسين  
     در روز عاشورا که منسوب به امام  
     مهدي مي باشد پرداخته است. اين زيارت از طريق شيخ  
     مفيد نقل شده است و نويسنده علاوه  
     بر تطبيق متني که شيخ مفيد نقل کرده با آنچه از سيد  
     مرتضي روايت شده، سعي کرده در  
     ترجمه تا حد ممکن سجع کلمات را رعايت کند تا علاوه  
     بر دقت در صحت ترجمه، شورانگيز  
     نيز باشد.  
     نويسنده با هدف بيان مصائب امام حسين از زبان حضرت  
     مهدي و با بهره گيري از کتاب  
     روايي بحارالانوار، به ترجمه و شرح زيارت امام حسين  
     در روز عاشورا که منسوب به امام  
     مهدي مي باشد پرداخته است. اين زيارت از طريق شيخ  
     مفيد نقل شده است و نويسنده علاوه  
     بر تطبيق متني که شيخ مفيد نقل کرده با آنچه از سيد  
     مرتضي روايت شده، سعي کرده در  
     ترجمه تا حد ممکن سجع کلمات را رعايت کند تا علاوه  
     بر دقت در صحت ترجمه، شورانگيز  
     نيز باشد.