بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حماسه عاشورا به بيان حضرت مهدي  
    :نويسنده   برنجيان، جلال  
    :ناشر   طور  
    :موضوع   اخلاق - توقيعات  
    :تعداد چاپ   5  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل متن زيارات و دعاها و توقيعات از امام مهدي  
     است. نويسنده طي 2 فصل، نخست متن و  
     ترجمه دعاها و زيارت هاي امام مهدي نسبت به امام  
     حسين (ع) را آورده است و آن گاه به  
     ذکر توقيعاتي پرداخته که امام مهدي در ديدارشان با  
     برخي از علما به آنان داده است.  
     اين مطالب به ترتيب، از کتاب هاي دعا و زيارت و  
     پاره اي از کتاب هاي محدثان شيعي  
     نقل گرديده است.  
     شامل متن زيارات و دعاها و توقيعات از امام مهدي  
     است. نويسنده طي 2 فصل، نخست متن و  
     ترجمه دعاها و زيارت هاي امام مهدي نسبت به امام  
     حسين (ع) را آورده است و آن گاه به  
     ذکر توقيعاتي پرداخته که امام مهدي در ديدارشان با  
     برخي از علما به آنان داده است.  
     اين مطالب به ترتيب، از کتاب هاي دعا و زيارت و  
     پاره اي از کتاب هاي محدثان شيعي  
     نقل گرديده است.