بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بانوي نور  
    :نويسنده   بصيري، مريم  
    :ناشر   بوستان کتاب قم  
    :تاريخ چاپ   1377هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - زندگي نامه - مادر  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نمايي از تحولات و سير زندگي مادر امام زمان (عج)  
     است. نويسنده روحيات دختر بازيگري  
     را به تصوير درآورده که سعي دارد در نقش مليکه مادر  
     امام زمان درآيد و با سير زندگي  
     او _ از دربار امپراتور روم، ناتمام ماندن مراسم  
     عقد با يکي از درباريان، به  
     خواستگاري او آمدن عيسي (ع) و رسول خدا (ص) و  
     همراهان او در عالم خواب و همراه شدن  
     وي با کاروان اسيران از روم به بغداد و رسيدن او به  
     خاندان نبوت _ همراه شود؛ ولي  
     با توجه به عظمت اين بانوي پاک، از آن ناتوان است.  
     مؤلف بر آن است که در قالب  
     تئاتر، واقعه عظيم پيوستن نرجس خاتون از دربار  
     پادشاه روم به خاندان رسالت را به  
     تصوير بکشد.  
     نمايي از تحولات و سير زندگي مادر امام زمان (عج)  
     است. نويسنده روحيات دختر بازيگري  
     را به تصوير درآورده که سعي دارد در نقش مليکه مادر  
     امام زمان درآيد و با سير زندگي  
     او _ از دربار امپراتور روم، ناتمام ماندن مراسم  
     عقد با يکي از درباريان، به  
     خواستگاري او آمدن عيسي (ع) و رسول خدا (ص) و  
     همراهان او در عالم خواب و همراه شدن  
     وي با کاروان اسيران از روم به بغداد و رسيدن او به  
     خاندان نبوت _ همراه شود؛ ولي  
     با توجه به عظمت اين بانوي پاک، از آن ناتوان است.  
     مؤلف بر آن است که در قالب  
     تئاتر، واقعه عظيم پيوستن نرجس خاتون از دربار  
     پادشاه روم به خاندان رسالت را به  
     تصوير بکشد.