بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نور الأبصار في أحوال الأئمه التسعة الأبرار  
    :نويسنده   حائري مازندراني، مهدي  
    :ناشر   الشريف الرضي  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - شخصيت شناسي (عمومي) - اهل بيت (ع)  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     کتاب حاضر، پژوهشي است در زندگاني نه تن از امامان  
     معصوم شيعه از امام سجاد (ع) تا  
     حضرت مهدي (ع) که به شيوه گزارشي و تحليلي نگارش  
     يافته است. نويسنده در اين کتاب،  
     به شرح حالات، فضايل و مناقب، فعاليت هاي فرهنگي و  
     سياسي امامان (ع) و نحوه برخورد  
     ايشان با حاکمان زمان، پرداخته است. وي در اين  
     راستا از روايات و منابع تاريخي و  
     اشعار عربي، فراوان بهره برده است. بخش نهم کتاب که  
     در حالات امام دوازدهم (ع) است  
     در بردارنده آيات و رواياتي پيرامون حضرت مهدي (ع)  
     و فضايل شيعه در عصر غيبت و نيز  
     علائم ظهور مي باشد. در آغاز اين اثر، مقدمه اي در  
     بيان زندگاني مؤلف، ارائه گرديده  
     است.  
     کتاب حاضر، پژوهشي است در زندگاني نه تن از امامان  
     معصوم شيعه از امام سجاد (ع) تا  
     حضرت مهدي (ع) که به شيوه گزارشي و تحليلي نگارش  
     يافته است. نويسنده در اين کتاب،  
     به شرح حالات، فضايل و مناقب، فعاليت هاي فرهنگي و  
     سياسي امامان (ع) و نحوه برخورد  
     ايشان با حاکمان زمان، پرداخته است. وي در اين  
     راستا از روايات و منابع تاريخي و  
     اشعار عربي، فراوان بهره برده است. بخش نهم کتاب که  
     در حالات امام دوازدهم (ع) است  
     در بردارنده آيات و رواياتي پيرامون حضرت مهدي (ع)  
     و فضايل شيعه در عصر غيبت و نيز  
     علائم ظهور مي باشد. در آغاز اين اثر، مقدمه اي در  
     بيان زندگاني مؤلف، ارائه گرديده  
     است.