بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دليل آفتاب  
    :نويسنده   رحيميان، محمدحسين  
    :ناشر   دليل ما  
    :تاريخ چاپ   1381هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - انتظار - فلسفه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است درباره ارتباط متقابل ميان حضرت فاطمه  
     (س) و امام مهدي (عج). نويسنده با  
     اشاره به فضايل و مناقب حضرت فاطمه (س) و با اشاره  
     به راز آفرينش ايشان و اينکه او  
     محور هستي است، به رؤياي مادر امام زمان (عج) اشاره  
     دارد که آن بانوي اسير، حضرت  
     فاطمه را در خواب مي بيند و مسلمان مي گردد و سپس  
     مادر امام زمان مي شود. نويسنده  
     سپس به بررسي سخنان حضرت فاطمه در يادآوري امامت و  
     امامان شيعه خصوصا امام مهدي  
     پرداخته و با اشاره به مصايب اهل بيت (ع)، به ويژه  
     حضرت فاطمه، خاطر نشان ساخته است  
     که فرزندش امام مهدي از خلفاي جور و کساني که قلب  
     فاطمه را به درد آورده و خلافت  
     شوهرش را غصب کرده و فدک او را به يغما بردند  
     انتقام مي گيرد.  
     پژوهشي است درباره ارتباط متقابل ميان حضرت فاطمه  
     (س) و امام مهدي (عج). نويسنده با  
     اشاره به فضايل و مناقب حضرت فاطمه (س) و با اشاره  
     به راز آفرينش ايشان و اينکه او  
     محور هستي است، به رؤياي مادر امام زمان (عج) اشاره  
     دارد که آن بانوي اسير، حضرت  
     فاطمه را در خواب مي بيند و مسلمان مي گردد و سپس  
     مادر امام زمان مي شود. نويسنده  
     سپس به بررسي سخنان حضرت فاطمه در يادآوري امامت و  
     امامان شيعه خصوصا امام مهدي  
     پرداخته و با اشاره به مصايب اهل بيت (ع)، به ويژه  
     حضرت فاطمه، خاطر نشان ساخته است  
     که فرزندش امام مهدي از خلفاي جور و کساني که قلب  
     فاطمه را به درد آورده و خلافت  
     شوهرش را غصب کرده و فدک او را به يغما بردند  
     انتقام مي گيرد.