بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خاتون عشق  
    :نويسنده   زواريان، زهرا  
    :ناشر   قدياني  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - شخصيت شناسي (عمومي) - زنان - نرجس  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     داستان پيوستن نرجس، مادر امام زمان (عج)، از کاخ  
     امپراتور روم به جمع خانواده امام  
     هادي (ع) و به نکاح در آمدن وي براي امام عسکري و  
     تولد مهدي موعود از او و چگونگي  
     غيبت حضرت است که نويسنده با بهره گيري از ادبيات  
     داستاني به شرح آن پرداخته است.  
     داستان پيوستن نرجس، مادر امام زمان (عج)، از کاخ  
     امپراتور روم به جمع خانواده امام  
     هادي (ع) و به نکاح در آمدن وي براي امام عسکري و  
     تولد مهدي موعود از او و چگونگي  
     غيبت حضرت است که نويسنده با بهره گيري از ادبيات  
     داستاني به شرح آن پرداخته است.