بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نواي بلبل به ماتم گل  
    :نويسنده   ژوليده نيشابوري، حسن  
    :ناشر   بهار قلوب  
    :تاريخ چاپ   1422هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - زيارتنامه ها - زيارت ناحيه  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل متن زيارت ناحيه مقدسه و ترجمه منظوم آن است.  
     اين زيارت حاوي چندين سلام و شرح  
     مصايبي است که بر امام حسين (ع) رفته است. در  
     مقدمه، سيد محمد بحر العلوم  
     ميردامادي، فلسفه عزاداري ائمه (ع) بر امام حسين را  
     شرح و به برخي پرسش ها و شبهات  
     در مورد آن پاسخ داده است. وي سخن عبدالقادر گيلاني  
     مبني بر اين که چون روز عاشورا  
     روز ميمون و مبارکي است، خداوند آن را براي شهادت  
     حسين (ع) انتخاب کرد تا بر کرامت  
     او بيفزايد، يک عوام فريبي دانسته که به قصد تطهير  
     بني اميه و بني عباس اظهار گشته  
     است و آن را مخالف دستورات صريح پيشوايان ديني  
     مي داند.  
     شامل متن زيارت ناحيه مقدسه و ترجمه منظوم آن است.  
     اين زيارت حاوي چندين سلام و شرح  
     مصايبي است که بر امام حسين (ع) رفته است. در  
     مقدمه، سيد محمد بحر العلوم  
     ميردامادي، فلسفه عزاداري ائمه (ع) بر امام حسين را  
     شرح و به برخي پرسش ها و شبهات  
     در مورد آن پاسخ داده است. وي سخن عبدالقادر گيلاني  
     مبني بر اين که چون روز عاشورا  
     روز ميمون و مبارکي است، خداوند آن را براي شهادت  
     حسين (ع) انتخاب کرد تا بر کرامت  
     او بيفزايد، يک عوام فريبي دانسته که به قصد تطهير  
     بني اميه و بني عباس اظهار گشته  
     است و آن را مخالف دستورات صريح پيشوايان ديني  
     مي داند.