بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نينوا معبر انتظار  
    :نويسنده   سهرابي، صادق  
    :موضوع   اخلاق - انتظار - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است درباره ارتباط عاشورا با فرهنگ انتظار.  
     نويسنده با بررسي زيارت امام  
     زمان (عج) و زيارت عاشورا نتيجه گرفته است که براي  
     رسيدن به ظهور امام زمان، بايد  
     از گذرگاه کربلا عبور کرد. وي با اشاره به اين که  
     حسين (ع) خون خداست که براي  
     آبياري درخت اسلام بر زمين ريخت، امام زمان را  
     خون خواه خون حسين مي داند. وي  
     همچنين به تشابه فرهنگ عاشورا و فرهنگ انتظار در  
     لعن و طرد ستمگران، ثبات و  
     پايمردي، اميد به آينده بهتر و اجراي احکام اسلام  
     پرداخته است.  
     پژوهشي است درباره ارتباط عاشورا با فرهنگ انتظار.  
     نويسنده با بررسي زيارت امام  
     زمان (عج) و زيارت عاشورا نتيجه گرفته است که براي  
     رسيدن به ظهور امام زمان، بايد  
     از گذرگاه کربلا عبور کرد. وي با اشاره به اين که  
     حسين (ع) خون خداست که براي  
     آبياري درخت اسلام بر زمين ريخت، امام زمان را  
     خون خواه خون حسين مي داند. وي  
     همچنين به تشابه فرهنگ عاشورا و فرهنگ انتظار در  
     لعن و طرد ستمگران، ثبات و  
     پايمردي، اميد به آينده بهتر و اجراي احکام اسلام  
     پرداخته است.