بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نوري و درسي از عاشوراي حسيني تا انقلاب و ظهور مهدي  
    :نويسنده   طاهري، رجبعلي  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - مقايسه با قيام  
    :زبان اصلي