بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   با خورشيد سامرا: تحليلي از زندگاني امام حسن عسکري  
    :نويسنده   طبسي، محمد جواد  
    :مترجم   جلالي، عباس  
    :ناشر   بوستان کتاب قم  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - شخصيت شناسي (عمومي) - اهل بيت (ع)  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده ابتدا نام و نسب و دلايل امامت امام حسن  
     عسکري (ع) را به نقل از روايات  
     شيعه و اهل سنت بررسي کرده است. سپس سخنان کوتاه و  
     حکيمانه ايشان در موضوعات مختلف  
     فقهي و اعتقادي را آورده و سرانجام تفسير منسوب به  
     ايشان را مورد بحث قرار داده  
     است. مواضع امام عسکري در برابر کساني که در امامت  
     وي ترديد داشتند و مبارزات سياسي  
     و فکري او با انحرافات و بدعت ها و معرفي نمايندگان  
     و يارانش، از ديگر مباحث است.  
     تحقيق پيرامون رحلت آن حضرت و رخدادهاي قبل و بعد  
     از آن، پايان بخش کتاب است.  
     نويسنده ابتدا نام و نسب و دلايل امامت امام حسن  
     عسکري (ع) را به نقل از روايات  
     شيعه و اهل سنت بررسي کرده است. سپس سخنان کوتاه و  
     حکيمانه ايشان در موضوعات مختلف  
     فقهي و اعتقادي را آورده و سرانجام تفسير منسوب به  
     ايشان را مورد بحث قرار داده  
     است. مواضع امام عسکري در برابر کساني که در امامت  
     وي ترديد داشتند و مبارزات سياسي  
     و فکري او با انحرافات و بدعت ها و معرفي نمايندگان  
     و يارانش، از ديگر مباحث است.  
     تحقيق پيرامون رحلت آن حضرت و رخدادهاي قبل و بعد  
     از آن، پايان بخش کتاب است.