بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ينابيع المودة  
    :نويسنده   شريف، محمد  
    :مترجم   شريف، محمد  
    :ناشر   جنرل بک ايجنسي، انصاف پريس  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - شخصيت شناسي (عمومي) - اهل بيت (ع)  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     زندگي نامه و اثبات وجوب مودت اهل بيت (ع) است.  
     انگيزه نويسنده، بيان حقايق قرآني و  
     احاديث نبوي در منزلت و جايگاه علمي و کرامات اهل  
     بيت (ع) است. کتاب با شيوه اي  
     مستند نگارش يافته و از منابع معتبر اهل سنت بهره  
     گرفته است. مترجم، مدير مجلس  
     اعلاي علماي پاکستان است. وي کتاب را مستند و  
     جامع ترين تأليف در موضوع اهل بيت  
     معرفي مي کند و مي کوشد تا نواقص ترجمه هاي گذشته  
     مانند: نارسايي و حذف پاره اي از  
     مطالب کتاب را در اين برگردان جبران نمايد.  
     نويسنده، که مفتي اعظم قسطنطنيه بود،  
     صاحب چند اثر در عرفان و فقه است. وي کتاب را با  
     بيان فضيلت نبي اکرم (ص) و نياکان  
     وي آغاز کرده، با ذکر احاديثي در فضيلت اهل بيت  
     معتقد است قوام هستي وابسته به وجود  
     آنهاست و حب آنان جزء ايمان و مايه سعادت بشريت  
     است. وي بيش از 30 آيه در شأن اهل  
     بيت و به ويژه حضرت علي (ع) ذکر کرده سپس آن را با  
     استفاده از آيات و روايات تفسير  
     مي کند. قسمت عمده کتاب، به فضايل نبي اکرم (ص)،  
     حضرت علي (ع) و مهدي (عج) تخصيص  
     داده شده است. فضايل فاطمه، امام حسن و امام حسين و  
     حضرت خديجه (س) نيز طي فصول  
     جداگانه اي بيان شده اند. نويسنده در بخشي از کتاب،  
     به مباحث مهدويت مي پردازد و  
     آيات قرآن، اقوال ائمه، علما و بزرگان اهل سنت در  
     توصيف امام دوازدهم را ذکر  
     مي کند.  
     زندگي نامه و اثبات وجوب مودت اهل بيت (ع) است.  
     انگيزه نويسنده، بيان حقايق قرآني و  
     احاديث نبوي در منزلت و جايگاه علمي و کرامات اهل  
     بيت (ع) است. کتاب با شيوه اي  
     مستند نگارش يافته و از منابع معتبر اهل سنت بهره  
     گرفته است. مترجم، مدير مجلس  
     اعلاي علماي پاکستان است. وي کتاب را مستند و  
     جامع ترين تأليف در موضوع اهل بيت  
     معرفي مي کند و مي کوشد تا نواقص ترجمه هاي گذشته  
     مانند: نارسايي و حذف پاره اي از  
     مطالب کتاب را در اين برگردان جبران نمايد.  
     نويسنده، که مفتي اعظم قسطنطنيه بود،  
     صاحب چند اثر در عرفان و فقه است. وي کتاب را با  
     بيان فضيلت نبي اکرم (ص) و نياکان  
     وي آغاز کرده، با ذکر احاديثي در فضيلت اهل بيت  
     معتقد است قوام هستي وابسته به وجود  
     آنهاست و حب آنان جزء ايمان و مايه سعادت بشريت  
     است. وي بيش از 30 آيه در شأن اهل  
     بيت و به ويژه حضرت علي (ع) ذکر کرده سپس آن را با  
     استفاده از آيات و روايات تفسير  
     مي کند. قسمت عمده کتاب، به فضايل نبي اکرم (ص)،  
     حضرت علي (ع) و مهدي (عج) تخصيص  
     داده شده است. فضايل فاطمه، امام حسن و امام حسين و  
     حضرت خديجه (س) نيز طي فصول  
     جداگانه اي بيان شده اند. نويسنده در بخشي از کتاب،  
     به مباحث مهدويت مي پردازد و  
     آيات قرآن، اقوال ائمه، علما و بزرگان اهل سنت در  
     توصيف امام دوازدهم را ذکر  
     مي کند.