بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سيره چهارده معصوم  
    :نويسنده   محمدي اشتهاردي، محمد  
    :ناشر   مطهر  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مهدويت  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     اين کتاب پژوهشي است در تاريخ زندگاني چهارده معصوم  
     (ع) که به شيوه گزارشي - تحليلي  
     و به منظور درس آموزي از سيره آن بزرگواران نگارش  
     يافته است. مؤلف در هر فصل، ضمن  
     ارائه سيمايي کلي از هر معصوم (ع)، همراه با ذکر  
     وقايع مربوط به وي، به جستجو  
     پيرامون ابعاد مختلف زندگاني او پرداخته است. تحليل  
     و بررسي اتفاقات سياسي و  
     اجتماعي، ويژگي هاي اخلاقي و تربيتي، مبارزات  
     سياسي، مجاهدت هاي علمي و فرهنگي،  
     چگونگي حضور شيعيان در آن عصر، نحوه بعثت پيامبر و  
     نصب ائمه (ع) به امامت، جستجو در  
     مواضع شخصيت هاي مؤثر آن دوران، شرايط خاص زماني و  
     ذکر نمونه هايي از سيره عملي و  
     کلام معصومين (ع) از ديگر مطالب کتاب است. مؤلف در  
     فصل مربوط به زندگاني امام  
     دوازدهم حضرت مهدي (ع)، با تشريح عقيده شيعه نسبت  
     به موضوع مهدويت، موضوعاتي مانند  
     غيبت امام مهدي (ع)، ولايت فقيه، ويژگي هاي ياران  
     امام مهدي (ع) و دوران ظهور ايشان  
     را بررسي کرده است.  
     اين کتاب پژوهشي است در تاريخ زندگاني چهارده معصوم  
     (ع) که به شيوه گزارشي - تحليلي  
     و به منظور درس آموزي از سيره آن بزرگواران نگارش  
     يافته است. مؤلف در هر فصل، ضمن  
     ارائه سيمايي کلي از هر معصوم (ع)، همراه با ذکر  
     وقايع مربوط به وي، به جستجو  
     پيرامون ابعاد مختلف زندگاني او پرداخته است. تحليل  
     و بررسي اتفاقات سياسي و  
     اجتماعي، ويژگي هاي اخلاقي و تربيتي، مبارزات  
     سياسي، مجاهدت هاي علمي و فرهنگي،  
     چگونگي حضور شيعيان در آن عصر، نحوه بعثت پيامبر و  
     نصب ائمه (ع) به امامت، جستجو در  
     مواضع شخصيت هاي مؤثر آن دوران، شرايط خاص زماني و  
     ذکر نمونه هايي از سيره عملي و  
     کلام معصومين (ع) از ديگر مطالب کتاب است. مؤلف در  
     فصل مربوط به زندگاني امام  
     دوازدهم حضرت مهدي (ع)، با تشريح عقيده شيعه نسبت  
     به موضوع مهدويت، موضوعاتي مانند  
     غيبت امام مهدي (ع)، ولايت فقيه، ويژگي هاي ياران  
     امام مهدي (ع) و دوران ظهور ايشان  
     را بررسي کرده است.