بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مجموعة نفيسة في تاريخ الائمة  
    :موضوع   اخلاق - اهل بيت (ع) - فضايل و مقامات - از ديدگاه ديگران -  

شرح موضوعات کتاب
     اين کتاب حاوي هفت رساله در فضايل و مقامات معصومين  
     (ع) است. در رساله اول (تاريخ الائمة) ابتدا طي  
     حديثي از امام رضا (ع)، تاريخ تولد و وفات پيامبر و  
     ائمه (ع) تا امام موسي بن جعفر بيان شده آنگاه به  
     نقل از فريابي تاريخ تولد و وفات بقيه ائمه از امام  
     رضا تا امام حسن عسکري (ع) و نام فرزندان پيامبر و  
     ائمه ونام مادر هر يک از امامان و نيز القاب آنان  
     آمده است. رساله دوم (مسار الشيعة) شامل ذکر مناسبات  
     و ايام ولادت و شهادت در طول سال است. سومين رساله  
     (تاج المواليد) نيز در بيان تاريخ ولادت و شهادت  
     معصومين، القاب، نام اولاد و ذکر برخي از فضايل آنان  
     است. در انتهاي اين رساله به شرح حال مختصري از  
     نواب اربعه امام زمان و علائم ظهور آن حضرت در  
     آخرالزمان پرداخته شده است. رساله چهارم (تاريخ  
     مواليد الأئمة‌و وفياتهم) نيز به بيان تاريخ ولادت و  
     شهادت و ذکر القاب الرسول نيز رساله پنجم است که  
     حاوي احاديث و رواياتي در مورد القاب و فضايل و  
     مناقب ائمه و حضرت زهرا (س) است. المستجاب ششمين  
     رساله است که در آن تاريخچه مختصري از زندگاني هر يک  
     از ائمه (ع) آمده است. قسمت اعظم اين رساله به امام  
     علي (ع) اختصاص يافته که در ان احاديث بسياري در  
     باب فضايل و معجزات ومقام آن حضرت آمده است. توضيح  
     المقاصد نيز آخرين رساله اي است که به بيان مناسبات  
     مختلف در ايام سال پرداخته است.  
     اين کتاب حاوي هفت رساله در فضايل و مقامات معصومين  
     (ع) است. در رساله اول (تاريخ الائمة) ابتدا طي  
     حديثي از امام رضا (ع)، تاريخ تولد و وفات پيامبر و  
     ائمه (ع) تا امام موسي بن جعفر بيان شده آنگاه به  
     نقل از فريابي تاريخ تولد و وفات بقيه ائمه از امام  
     رضا تا امام حسن عسکري (ع) و نام فرزندان پيامبر و  
     ائمه ونام مادر هر يک از امامان و نيز القاب آنان  
     آمده است. رساله دوم (مسار الشيعة) شامل ذکر مناسبات  
     و ايام ولادت و شهادت در طول سال است. سومين رساله  
     (تاج المواليد) نيز در بيان تاريخ ولادت و شهادت  
     معصومين، القاب، نام اولاد و ذکر برخي از فضايل آنان  
     است. در انتهاي اين رساله به شرح حال مختصري از  
     نواب اربعه امام زمان و علائم ظهور آن حضرت در  
     آخرالزمان پرداخته شده است. رساله چهارم (تاريخ  
     مواليد الأئمة‌و وفياتهم) نيز به بيان تاريخ ولادت و  
     شهادت و ذکر القاب الرسول نيز رساله پنجم است که  
     حاوي احاديث و رواياتي در مورد القاب و فضايل و  
     مناقب ائمه و حضرت زهرا (س) است. المستجاب ششمين  
     رساله است که در آن تاريخچه مختصري از زندگاني هر يک  
     از ائمه (ع) آمده است. قسمت اعظم اين رساله به امام  
     علي (ع) اختصاص يافته که در ان احاديث بسياري در  
     باب فضايل و معجزات ومقام آن حضرت آمده است. توضيح  
     المقاصد نيز آخرين رساله اي است که به بيان مناسبات  
     مختلف در ايام سال پرداخته است.