بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گفتمان عدالت، پيش شرط ظهور  
    :نويسنده   پسنديده، عباس  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - اهداف