بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حکومت در مذهب شيعه  
    :نويسنده   تويسرکاني، قاسم  
    :تاريخ چاپ   1326هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - غيبت - نقش علما در عصر غيبت  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بحثي است در بررسي چگونگي حکومت در مذهب شيعه.  
     نويسنده در تلاش است تا عقيده شيعه  
     درباره حکومت را بازشناسي کند؛ عقيده اي که از صدر  
     اسلام تا کنون اختلافاتي در  
     آن باره در بين مسلمانان وجود داشته است. وي به  
     همين منظور، پس از بررسي روش حکومتي  
     رسول اکرم (ص) و روش هاي متضاد و گوناگون خلفاي  
     سه گانه، خلافت يا امامت پس از  
     پيامبر از نگاه شيعه را بررسي مي کند و در نيابت و  
     وکالت در عصر غيبت صغرا مطالبي  
     ارائه مي دهد و در پايان، نيابت يا ولايت عام فقيه  
     و مقايسه آن با حکومت هاي عادي و  
     مختصات آن ارائه مي گردد.  
     بحثي است در بررسي چگونگي حکومت در مذهب شيعه.  
     نويسنده در تلاش است تا عقيده شيعه  
     درباره حکومت را بازشناسي کند؛ عقيده اي که از صدر  
     اسلام تا کنون اختلافاتي در  
     آن باره در بين مسلمانان وجود داشته است. وي به  
     همين منظور، پس از بررسي روش حکومتي  
     رسول اکرم (ص) و روش هاي متضاد و گوناگون خلفاي  
     سه گانه، خلافت يا امامت پس از  
     پيامبر از نگاه شيعه را بررسي مي کند و در نيابت و  
     وکالت در عصر غيبت صغرا مطالبي  
     ارائه مي دهد و در پايان، نيابت يا ولايت عام فقيه  
     و مقايسه آن با حکومت هاي عادي و  
     مختصات آن ارائه مي گردد.