بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ديدار يار غائب، ملاقات حضرت آية الله العظمي مرعشي نجف  
    :نويسنده   مرعشي نجفي، سيد شهاب الدين  
    :موضوع   اخلاق - ملاقات با امام مهدي (ع)  

شرح موضوعات کتاب
     شرح داستان ملاقات آيت الله مرعشي نجفي با امام  
     زمان (عج) در مسجد سهله است. اين  
     داستان از زبان مرحوم مرعشي نقل شده و ايشان چگونگي  
     ملاقات خود را با امام زمان که  
     در مسير مسجد سهله آغاز و تا ورود به مسجد و انجام  
     اعمال مسجد و گفت وگويي بين آنها  
     ادامه پيدا کرده نقل مي کند. ايشان در خصوص  
     گفت وگوي خود با امام زمان، اموري را از  
     آن امام نقل کرده است که بخشي از آنها عبارتند از:  
     چگونگي استخاره با تسبيح، تلاوت  
     قرآن، 2 رکعت نماز بين نماز مغرب و عشا، آموزش 2  
     دعا براي خواندن پس از نماز ها و  
     تأکيد بر زيارت عاشوراي امام حسين (ع).  
     شرح داستان ملاقات آيت الله مرعشي نجفي با امام  
     زمان (عج) در مسجد سهله است. اين  
     داستان از زبان مرحوم مرعشي نقل شده و ايشان چگونگي  
     ملاقات خود را با امام زمان که  
     در مسير مسجد سهله آغاز و تا ورود به مسجد و انجام  
     اعمال مسجد و گفت وگويي بين آنها  
     ادامه پيدا کرده نقل مي کند. ايشان در خصوص  
     گفت وگوي خود با امام زمان، اموري را از  
     آن امام نقل کرده است که بخشي از آنها عبارتند از:  
     چگونگي استخاره با تسبيح، تلاوت  
     قرآن، 2 رکعت نماز بين نماز مغرب و عشا، آموزش 2  
     دعا براي خواندن پس از نماز ها و  
     تأکيد بر زيارت عاشوراي امام حسين (ع).