بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي در قرآن  
    :نويسنده   حسيني شيرازي، سيد صادق  
    :مترجم   انصاري، محمد رضا  
    :ناشر   پيام اسلام  
    :تاريخ چاپ   1358هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مؤلف با بهره گيري از منابع روايي و تفسيري اهل  
     سنت، آيات تأويل شده در شأن و فضايل  
     و مناقب امام مهدي، ظهور، علائم و نشانه هاي آن را  
     معرفي مي کند. معرفي امامان توسط  
     پيامبر و فضايل و مناقب امام علي (ع)، از ديگر  
     مباحث کتاب است.  
     مؤلف با بهره گيري از منابع روايي و تفسيري اهل  
     سنت، آيات تأويل شده در شأن و فضايل  
     و مناقب امام مهدي، ظهور، علائم و نشانه هاي آن را  
     معرفي مي کند. معرفي امامان توسط  
     پيامبر و فضايل و مناقب امام علي (ع)، از ديگر  
     مباحث کتاب است.