بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دستيار مهدي معلم موسي  
    :نويسنده   طبسي، محمد جواد  
    :موضوع   اخلاق - اصحاب و ياران و فضائل  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     معرفي حضرت خضر (ع) به عنوان ياور حضرت مهدي (عج) و  
     بيان ويژگي ها و رابطه او با  
     اهل بيت (ع) است. مؤلف ضمن بيان نام و نسب حضرت خضر  
     و موضوع نبي بودن وي، به شرح  
     ويژگي هاي او، مثل دستيابي وي به آب حيات و داشتن  
     توان و قدرت قوي و حضور همه ساله  
     وي در مراسم حج و... پرداخته است. رابطه خضر نبي با  
     اهل بيت و علاقه شديد وي به  
     آن ها، و شرح ديدار وي با امام علي (ع) و امام زين  
     العابدين (ع)، نقش او در زمان  
     غيبت و راز طول عمر او و استدلال طول عمر امام زمان  
     (عج) به آن و سرانجام زندگي او،  
     موضوعات ديگر اين نوشته هستند.  
     معرفي حضرت خضر (ع) به عنوان ياور حضرت مهدي (عج) و  
     بيان ويژگي ها و رابطه او با  
     اهل بيت (ع) است. مؤلف ضمن بيان نام و نسب حضرت خضر  
     و موضوع نبي بودن وي، به شرح  
     ويژگي هاي او، مثل دستيابي وي به آب حيات و داشتن  
     توان و قدرت قوي و حضور همه ساله  
     وي در مراسم حج و... پرداخته است. رابطه خضر نبي با  
     اهل بيت و علاقه شديد وي به  
     آن ها، و شرح ديدار وي با امام علي (ع) و امام زين  
     العابدين (ع)، نقش او در زمان  
     غيبت و راز طول عمر او و استدلال طول عمر امام زمان  
     (عج) به آن و سرانجام زندگي او،  
     موضوعات ديگر اين نوشته هستند.