بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دولة الإمام المهدي و رسالات الأنبياء  
    :نويسنده   اراکي، محسن  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - ويژگي ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     به بررسي اين موضوع مي پردازد که امامت جزئي از  
     رسالت پيامبران است. نويسنده با  
     بهره گيري از آيات و روايات، فلسفه رسالت پيامبران  
     را ابلاغ اوامر و نواهي الهي  
     همراه با تنفيذ و اجراي آن مي داند و اين مهم، تنها  
     با استمرار امامت ممکن است تا  
     بتواند مجرا و ميزاني در معارف و احکام الهي باشد.  
     وي در ادامه، دولت امام مهدي  
     (عج) را نماينده پيامبران و غايت و مقصد آنان در  
     اهداف بلندشان از جمله گسترش عدالت  
     در زمين مي داند.  
     به بررسي اين موضوع مي پردازد که امامت جزئي از  
     رسالت پيامبران است. نويسنده با  
     بهره گيري از آيات و روايات، فلسفه رسالت پيامبران  
     را ابلاغ اوامر و نواهي الهي  
     همراه با تنفيذ و اجراي آن مي داند و اين مهم، تنها  
     با استمرار امامت ممکن است تا  
     بتواند مجرا و ميزاني در معارف و احکام الهي باشد.  
     وي در ادامه، دولت امام مهدي  
     (عج) را نماينده پيامبران و غايت و مقصد آنان در  
     اهداف بلندشان از جمله گسترش عدالت  
     در زمين مي داند.