بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مدعيان نبوت و مهدويت  
    :نويسنده   رضي، هاشم  
    :ناشر   آسيا  
    :موضوع   اخلاق - مهدويت - مدعيان  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح حال کساني است که در طول تاريخ اسلام، مدعي  
     نبوت و مهدويت بوده اند. نگارنده  
     سير کار خود را از بودا شروع کرده و به علي محمد  
     باب و پيروان او پايان مي دهد.  
     درباره هر يک از مدعيان، نخست اصل و نسب او بررسي  
     شده، تطورات فکري وي بازبيني  
     مي شود. به گفته کتاب، يکي از مدعيان معروف مهدويت،  
     محمد بن عبدالله بن حسن مثني،  
     از نوادگان امام حسن مجتبي است که پس از اين که 4  
     سال در شکم مادر ماند، متولد شد و  
     به دليل خال سياه رنگي که ميان دو کتف داشت، که يکي  
     از نشانه هاي امام مهدي است،  
     زمينه را براي ادعاي مهدويت مناسب يافت و پس از  
     مدتي ادعاي مهدويت نمود. از ديگر  
     کساني که نام آنها به عنوان مدعيان دروغين مهدويت و  
     نبوت در اين اثر برده شده،  
     مي توان به بوذاسف، ماني، ابومسلم، بابک خرم دين،  
     ابن بشاش و سيد فلاح اشاره کرد.  
     در لابه لاي مباحث، از اشعار عربي استفاده شده است.  
     شرح حال کساني است که در طول تاريخ اسلام، مدعي  
     نبوت و مهدويت بوده اند. نگارنده  
     سير کار خود را از بودا شروع کرده و به علي محمد  
     باب و پيروان او پايان مي دهد.  
     درباره هر يک از مدعيان، نخست اصل و نسب او بررسي  
     شده، تطورات فکري وي بازبيني  
     مي شود. به گفته کتاب، يکي از مدعيان معروف مهدويت،  
     محمد بن عبدالله بن حسن مثني،  
     از نوادگان امام حسن مجتبي است که پس از اين که 4  
     سال در شکم مادر ماند، متولد شد و  
     به دليل خال سياه رنگي که ميان دو کتف داشت، که يکي  
     از نشانه هاي امام مهدي است،  
     زمينه را براي ادعاي مهدويت مناسب يافت و پس از  
     مدتي ادعاي مهدويت نمود. از ديگر  
     کساني که نام آنها به عنوان مدعيان دروغين مهدويت و  
     نبوت در اين اثر برده شده،  
     مي توان به بوذاسف، ماني، ابومسلم، بابک خرم دين،  
     ابن بشاش و سيد فلاح اشاره کرد.  
     در لابه لاي مباحث، از اشعار عربي استفاده شده است.