بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پژوهشي در زندگاني سيد فضل الله نعيمي استر آبادي حروفي  
    :نويسنده   البرز، پرويز  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - کلام - متکلمان  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تاريخ پيدايش حروفيه و شرح زندگاني پايه گذار آن  
     وبررسي عقايد اوست. نويسنده با  
     بهره گيري از منابع تاريخي و با اشاره به تاريخ  
     ايران در عصر تيموريان و پيدايش  
     فرقه حروفيه، به شرح حال فضل الله نعيمي از  
     سردمداران اين نهضت فکري پرداخته است.  
     وي مي گويد: او القابي چون خاتم اوليا، قائم آل  
     محمد، مهدي، صاحب ولايت، مظهر  
     الوهيت و... براي خود قايل بود و مريدان وي او را  
     تا سر حد خدايي ستايش کرده اند.  
     نويسنده همچنين به موطن فضل الله نعيمي و سفرهاي وي  
     و خصوصيات روحي او پرداخته است  
     و ترک لذات دنيا و بي قراري روحي و تعبير خواب را  
     از ويژگي هاي بارز او ذکر کرده  
     است.  
     تاريخ پيدايش حروفيه و شرح زندگاني پايه گذار آن  
     وبررسي عقايد اوست. نويسنده با  
     بهره گيري از منابع تاريخي و با اشاره به تاريخ  
     ايران در عصر تيموريان و پيدايش  
     فرقه حروفيه، به شرح حال فضل الله نعيمي از  
     سردمداران اين نهضت فکري پرداخته است.  
     وي مي گويد: او القابي چون خاتم اوليا، قائم آل  
     محمد، مهدي، صاحب ولايت، مظهر  
     الوهيت و... براي خود قايل بود و مريدان وي او را  
     تا سر حد خدايي ستايش کرده اند.  
     نويسنده همچنين به موطن فضل الله نعيمي و سفرهاي وي  
     و خصوصيات روحي او پرداخته است  
     و ترک لذات دنيا و بي قراري روحي و تعبير خواب را  
     از ويژگي هاي بارز او ذکر کرده  
     است.