بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دوازده امام در مذهب تشيع و عقيده به مهدويت  
    :نويسنده   اوز، مصطفي  
    :ناشر   وقف  
    :تاريخ چاپ   1995م  
    :موضوع   اخلاق - مهدويت - ديدگاه ها - شيعه  
    :زبان اصلي