بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   داستاني از پرکليوس...  
    :نويسنده   بحر العلوم ميردامادي، سيد محمود  
    :ناشر   بهار قلوب  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - آخر الزمان - علائم  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     زبان حالي است از اسلام محمدي (ص) که با انديشمند و  
     کشيش بزرگ مسيحي، محمد صادق فخر  
     الاسلام، تحصيل کرده واتيکان و پروفسورکربن، مستشرق  
     فرانسوي صورت مصاحبه يافته و  
     حقايق الهي به زبان آنان بيان شده است. گفت وگو  
     درباره پيامبر آخر زمان، از نگاه  
     تورات و انجيل است و در آن، با استفاده از منابع  
     معتبر هر دو دين، پيامبري حضرت  
     محمد (ص) اثبات و به مسئله جانشيني و منجي موعود  
     پرداخته شده است.  
     زبان حالي است از اسلام محمدي (ص) که با انديشمند و  
     کشيش بزرگ مسيحي، محمد صادق فخر  
     الاسلام، تحصيل کرده واتيکان و پروفسورکربن، مستشرق  
     فرانسوي صورت مصاحبه يافته و  
     حقايق الهي به زبان آنان بيان شده است. گفت وگو  
     درباره پيامبر آخر زمان، از نگاه  
     تورات و انجيل است و در آن، با استفاده از منابع  
     معتبر هر دو دين، پيامبري حضرت  
     محمد (ص) اثبات و به مسئله جانشيني و منجي موعود  
     پرداخته شده است.