بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيروي از رهبر (امام)  
    :نويسنده   سارايوو  
    :مترجم   رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  
    :موضوع   اخلاق - ظهور - کيفيت ظهور  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تبيين مسئله رهبري و امامت و ويژگي هاي آن و نيز  
     نشانه هاي ظهور و راه امام مهدي  
     (عج) است. نويسنده که از روحانيون سرشناس اهل تسنن  
     در سارايوو است، بر آن است که  
     بدون امام مهدي نمي توان منبع کمال را به درستي  
     شناخت و به معرفت و کمال حقيقي دست  
     يافت. بر همين اساس، مطالب مقاله را بر 2 محور  
     سامان داده است: 1. رهبري و امامت،  
     که در آن به مسائل ضرورت شناخت امام، اختلاف  
     مسلمانان در مسئله امامت و مهدويت،  
     سيره پيامبر در نصب حاکم و ويژگي هاي امام پرداخته  
     است؛ 2. نشانه هاي ظهور و راه  
     امام مهدي. نويسنده در مطالب مقاله، گرايش هاي  
     کاملا شيعي دارد.  
     تبيين مسئله رهبري و امامت و ويژگي هاي آن و نيز  
     نشانه هاي ظهور و راه امام مهدي  
     (عج) است. نويسنده که از روحانيون سرشناس اهل تسنن  
     در سارايوو است، بر آن است که  
     بدون امام مهدي نمي توان منبع کمال را به درستي  
     شناخت و به معرفت و کمال حقيقي دست  
     يافت. بر همين اساس، مطالب مقاله را بر 2 محور  
     سامان داده است: 1. رهبري و امامت،  
     که در آن به مسائل ضرورت شناخت امام، اختلاف  
     مسلمانان در مسئله امامت و مهدويت،  
     سيره پيامبر در نصب حاکم و ويژگي هاي امام پرداخته  
     است؛ 2. نشانه هاي ظهور و راه  
     امام مهدي. نويسنده در مطالب مقاله، گرايش هاي  
     کاملا شيعي دارد.