بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رجعت يا جامعهشناسي نجات  
    :نويسنده   خادميان قزويني، رجب  
    :ناشر   بحر العلوم  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - آخر الزمان - رجعت - اثبات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     هدف از پژوهش حاضر، اثبات رجعت بر اساس آيات قرآن و  
     روايات شيعي و سني است.  
     نويسنده، پس از بيان معناي رجعت، انديشه بودائي  
     تناسخ را مطرح کرده و آن را در  
     مقابل رجعت دانسته است. وي رجعت را مخصوص مؤمنان  
     خالص و منافقان خالص مي داند. از  
     مباحث اين کتاب است: وقوع رجعت در دوره پيشينيان  
     (داستان 70 نفر از قوم حضرت موسي  
     (ع)، اصحاب کهف، ايوب)، رجعت در دعاها و زيارات،  
     رجعت کنندگان.  
     هدف از پژوهش حاضر، اثبات رجعت بر اساس آيات قرآن و  
     روايات شيعي و سني است.  
     نويسنده، پس از بيان معناي رجعت، انديشه بودائي  
     تناسخ را مطرح کرده و آن را در  
     مقابل رجعت دانسته است. وي رجعت را مخصوص مؤمنان  
     خالص و منافقان خالص مي داند. از  
     مباحث اين کتاب است: وقوع رجعت در دوره پيشينيان  
     (داستان 70 نفر از قوم حضرت موسي  
     (ع)، اصحاب کهف، ايوب)، رجعت در دعاها و زيارات،  
     رجعت کنندگان.