بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خرافات شيخيه و کفريات إرشاد العوام يا دسائس کشيشان  
    :نويسنده   خالصي کاظمي، محمد  
    :ناشر   دفتر نشريات  
    :تاريخ چاپ   1367هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - شيخيه  
    :زبان اصلي