بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امامت و مهدويت  
    :نويسنده   صافي گلپايگاني، لطف الله  
    :ناشر   حوزه علميه قم، جامعه مدرسين  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - اثبات  
    :تعداد چاپ   4  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     در اثبات امامت و ظهور امام مهدي (عج) و مسائل  
     مرتبط با آنهاست. نويسنده با  
     بهره گيري از آيات، روايات شيعه و سني و  
     نهج البلاغه و به منظور پاسخ گويي به شبهات  
     مطرح شده درباره امامت و ظهور امام زمان (عج)، به  
     تدوين اين اثر پرداخته است. ابتدا  
     ولايت تکويني و تشريعي را توضيح مي دهد؛ سپس  
     پيرامون شناخت امام، بحث مي کند و در  
     ادامه به بيان مسائلي مربوط به امام مي پردازد.  
     مسائلي از قبيل: وابستگي جهان به  
     امام زمان (عج)، عقيده نجات بخش (اعتقاد به ظهور  
     امام مهدي (عج))، معناي ظلم، عدل  
     و قسط، اصالت مهدويت از جهت معقول بودن امکان آن و  
     ابتناي آن بر قرآن کريم، شناسايي  
     اسرائيليات، دعا، احاديث اهل سنت و شيعه درباره  
     ظهور امام مهدي (عج) و معرفي  
     کتاب هايي که علماي اهل سنت درباره امام نوشته اند،  
     طول عمر امام مهدي (عج)، ماجراي  
     ولادت او و پاسخ به ده پرسش.  
     در اثبات امامت و ظهور امام مهدي (عج) و مسائل  
     مرتبط با آنهاست. نويسنده با  
     بهره گيري از آيات، روايات شيعه و سني و  
     نهج البلاغه و به منظور پاسخ گويي به شبهات  
     مطرح شده درباره امامت و ظهور امام زمان (عج)، به  
     تدوين اين اثر پرداخته است. ابتدا  
     ولايت تکويني و تشريعي را توضيح مي دهد؛ سپس  
     پيرامون شناخت امام، بحث مي کند و در  
     ادامه به بيان مسائلي مربوط به امام مي پردازد.  
     مسائلي از قبيل: وابستگي جهان به  
     امام زمان (عج)، عقيده نجات بخش (اعتقاد به ظهور  
     امام مهدي (عج))، معناي ظلم، عدل  
     و قسط، اصالت مهدويت از جهت معقول بودن امکان آن و  
     ابتناي آن بر قرآن کريم، شناسايي  
     اسرائيليات، دعا، احاديث اهل سنت و شيعه درباره  
     ظهور امام مهدي (عج) و معرفي  
     کتاب هايي که علماي اهل سنت درباره امام نوشته اند،  
     طول عمر امام مهدي (عج)، ماجراي  
     ولادت او و پاسخ به ده پرسش.