بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گفتمان مهدويت  
    :نويسنده   صافي گلپايگاني، لطف الله  
    :ناشر   مسجد مقدس جمکران  
    :موضوع   اخلاق - آخر الزمان - رجعت - درقرآن و  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه 30 پرسش و پاسخ درباره امامت و رهبري امت و  
     اعتقاد به مهدويت و ظهور حضرت  
     مهدي (عج) است. موضوعات برخي از اين پرسش ها  
     عبارت اند از: عدم تأثير عوامل تاريخي  
     در پيدايش تشيع، نقش امام صادق (ع) در پيدايش مذهب  
     تشيع، سر گزينش امامان، قلمرو  
     رهبري امام، علم خدا و علم غيب ائمه (ع)، قرآن و  
     مهدويت، تأثير عوامل اجتماعي،  
     اقتصادي و سياسي در تفکرات ديني، فلسفه تأخير ظهور  
     با وجود فراهم بودن شرايط، و  
     عقيده به رجعت در ارتباط با اعتقاد به مهدويت.  
     مجموعه 30 پرسش و پاسخ درباره امامت و رهبري امت و  
     اعتقاد به مهدويت و ظهور حضرت  
     مهدي (عج) است. موضوعات برخي از اين پرسش ها  
     عبارت اند از: عدم تأثير عوامل تاريخي  
     در پيدايش تشيع، نقش امام صادق (ع) در پيدايش مذهب  
     تشيع، سر گزينش امامان، قلمرو  
     رهبري امام، علم خدا و علم غيب ائمه (ع)، قرآن و  
     مهدويت، تأثير عوامل اجتماعي،  
     اقتصادي و سياسي در تفکرات ديني، فلسفه تأخير ظهور  
     با وجود فراهم بودن شرايط، و  
     عقيده به رجعت در ارتباط با اعتقاد به مهدويت.