بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   لمحات في الکتاب و الحديث و المذهب  
    :نويسنده   صافي گلپايگاني، لطف الله  
    :ناشر   بعثت  
    :تاريخ چاپ   1404هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل 12 رساله و مقاله، درباره امامت و مسائل جانبي  
     آن است. دو رساله ان تحت عناوين  
     من لهذا العالم و العقيدة بالمهديه اختصاص به مسئله  
     امام زمان (ع) دارد. مؤلف در  
     اين دو مقاله با استناد به روايات اهل سنت، به  
     اثبات مهدويت و اين که امام مهدي  
     (عج) از نسل رسول خدا (ص) و فاطمه (س) اکنون غايب و  
     پس از اين ظهور مي کند  
     مي پردازد و اين مسئله را مورد بررسي قرار مي دهد  
     که عقيده به مهدويت مخصوص شيعه  
     اثناعشريه نيست آن گاه با اشاره به کتاب هاي اهل  
     سنت و بزرگان صحابه و اکابر حديثي  
     آنان، به نقل احاديث درباره مهدي از ديدگاه آنان  
     اشاره مي کند. موضوعات ديگر کتاب  
     عبارتند از: اختلاف مسلمين و افتراق آنان به 73  
     ملت، عصمت انبيا، عدد ائمه،  
     استخاره، گريه بر امام حسين (ع)، بررسي آيه تطهير و  
     آيه انذار.  
     شامل 12 رساله و مقاله، درباره امامت و مسائل جانبي  
     آن است. دو رساله ان تحت عناوين  
     من لهذا العالم و العقيدة بالمهديه اختصاص به مسئله  
     امام زمان (ع) دارد. مؤلف در  
     اين دو مقاله با استناد به روايات اهل سنت، به  
     اثبات مهدويت و اين که امام مهدي  
     (عج) از نسل رسول خدا (ص) و فاطمه (س) اکنون غايب و  
     پس از اين ظهور مي کند  
     مي پردازد و اين مسئله را مورد بررسي قرار مي دهد  
     که عقيده به مهدويت مخصوص شيعه  
     اثناعشريه نيست آن گاه با اشاره به کتاب هاي اهل  
     سنت و بزرگان صحابه و اکابر حديثي  
     آنان، به نقل احاديث درباره مهدي از ديدگاه آنان  
     اشاره مي کند. موضوعات ديگر کتاب  
     عبارتند از: اختلاف مسلمين و افتراق آنان به 73  
     ملت، عصمت انبيا، عدد ائمه،  
     استخاره، گريه بر امام حسين (ع)، بررسي آيه تطهير و  
     آيه انذار.