بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ستارگان درخشان  
    :نويسنده   نجفي، محمد جواد  
    :ناشر   اسلاميه  
    :تاريخ چاپ   1371هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - زندگي نامه  
    :تعداد چاپ   5  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده در 2 بخش به علايم ظهور امام مهدي (عج) و  
     فضيلت انتظار پرداخته است. اوضاع  
     و احوال آخر الزمان، علائم ظهور مهدي، امارت علي بن  
     ابي طالب (ع) و غديرخم از نظر  
     اخبار اهل سنت، و نيز انتظار مهدي، مکان و زمان  
     ظهور مهدي و محل بيعت ايشان، اعوان  
     و انصار مهدي، ملايکه و ياري مهدي، نزول حضرت عيسي،  
     برنامه مهدي، برکات دولت مهدي،  
     تسليم شدن يهود و نصارا، بخشش و سخاوت مهدي، اخلاق  
     و رفتار مهدي، مدت سلطنت مهدي،  
     خصايص مهدي، وظيفه شيعيان نسبت به حضرت و جريان  
     رجعت آل محمد از موضوعات اين 2 بخش  
     است. از ديدگاه نويسنده دولت امام مهدي تا قيام  
     قيامت و يا تا رجعت ساير امامان و  
     سپرده شدن دولت ايشان به آنان ادامه خواهد يافت.  
     نويسنده در 2 بخش به علايم ظهور امام مهدي (عج) و  
     فضيلت انتظار پرداخته است. اوضاع  
     و احوال آخر الزمان، علائم ظهور مهدي، امارت علي بن  
     ابي طالب (ع) و غديرخم از نظر  
     اخبار اهل سنت، و نيز انتظار مهدي، مکان و زمان  
     ظهور مهدي و محل بيعت ايشان، اعوان  
     و انصار مهدي، ملايکه و ياري مهدي، نزول حضرت عيسي،  
     برنامه مهدي، برکات دولت مهدي،  
     تسليم شدن يهود و نصارا، بخشش و سخاوت مهدي، اخلاق  
     و رفتار مهدي، مدت سلطنت مهدي،  
     خصايص مهدي، وظيفه شيعيان نسبت به حضرت و جريان  
     رجعت آل محمد از موضوعات اين 2 بخش  
     است. از ديدگاه نويسنده دولت امام مهدي تا قيام  
     قيامت و يا تا رجعت ساير امامان و  
     سپرده شدن دولت ايشان به آنان ادامه خواهد يافت.