بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ده رساله  
    :موضوع   اخلاق - مجموعه ها  

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه مقالاتي درباره مسائل فقه، حديث و کلام است.  
     نويسنده، با هدف تبيين معارف اسلامي، و با استناد  
     به آيات، منابع حديثي شيعه و سني، تاريخ، فقه و  
     کلام، ابتدا به بررسي مسئله امامت، نياز به وجود  
     امام و عصمت امام پرداخته، آن گاه شورا و مشورت از  
     نگاه قرآن و حديث مطرح کرده، سپس به تفسير و تبيين  
     غنيمت در آيه خمس اقدام نموده است. وي، در ادامه، به  
     بررسي تاريخ تدوين حديث و بيان اقسام حديث مي  
     پردازد. در پايان، داستان حرة و عدم شرکت و نقش امام  
     سجاد (ع) در شورش عليه يزيد، و مسئله شهادت به  
     ولايت در اذان و اقامه و سند دعاي ندبه را مورد کاوش  
     قرار داده است.  
     مجموعه مقالاتي درباره مسائل فقه، حديث و کلام است.  
     نويسنده، با هدف تبيين معارف اسلامي، و با استناد  
     به آيات، منابع حديثي شيعه و سني، تاريخ، فقه و  
     کلام، ابتدا به بررسي مسئله امامت، نياز به وجود  
     امام و عصمت امام پرداخته، آن گاه شورا و مشورت از  
     نگاه قرآن و حديث مطرح کرده، سپس به تفسير و تبيين  
     غنيمت در آيه خمس اقدام نموده است. وي، در ادامه، به  
     بررسي تاريخ تدوين حديث و بيان اقسام حديث مي  
     پردازد. در پايان، داستان حرة و عدم شرکت و نقش امام  
     سجاد (ع) در شورش عليه يزيد، و مسئله شهادت به  
     ولايت در اذان و اقامه و سند دعاي ندبه را مورد کاوش  
     قرار داده است.