بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دائرة المعارف تشيع  
    :نويسنده   فاني، کامران  
    :ناشر   بنياد اسلامي طاهر  
    :تاريخ چاپ   1366هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - مرجع - دائره المعارف ها  
    :زبان اصلي