بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حقيقة البهائية و القاديانية  
    :نويسنده   اعظمي، محمد حسن  
    :ناشر   اعلمي  
    :تاريخ چاپ   1373هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه چند مقاله در رد بهاييت و قاديانيه است. اين  
     مقالات، به بررسي انديشه بهاييت  
     و قاديانيه پرداخته اند و به چگونگي پديد آمدن و  
     رشد اين دو مسلک در پاکستان و  
     ايران اشاره کرده اند. مؤلف همچنين به مبارزه  
     کشورهاي اسلامي از جمله مصر و پاکستان  
     و علماي اين ديار با اين گروه ها اشاره مي کند و به  
     تکفير اعضاي اين فرقه ها  
     پرداخته و معتقد است پيدايش اين فرقه ها مولود  
     استعمار است.  
     مجموعه چند مقاله در رد بهاييت و قاديانيه است. اين  
     مقالات، به بررسي انديشه بهاييت  
     و قاديانيه پرداخته اند و به چگونگي پديد آمدن و  
     رشد اين دو مسلک در پاکستان و  
     ايران اشاره کرده اند. مؤلف همچنين به مبارزه  
     کشورهاي اسلامي از جمله مصر و پاکستان  
     و علماي اين ديار با اين گروه ها اشاره مي کند و به  
     تکفير اعضاي اين فرقه ها  
     پرداخته و معتقد است پيدايش اين فرقه ها مولود  
     استعمار است.