بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ياداشتهاي «کيناز دالگورکي» يا اسرار فاش شده  
    :نويسنده   دالگوروکي، کنياز  
    :ناشر   جواديه  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بابيت  
    :تعداد چاپ   11  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     داستان ادعاي بابيت علي محمد باب و حمايت استعمار  
     از وي است. کنياز دالگورکي، جاسوس  
     روسي بود، که با نفوذ در مسلمانان و شناخت علي محمد  
     شيرازي، او را به عنوان امام  
     زمان به مردم معرفي کرد. وي در اين يادداشت ها،  
     خاطرات خويش را در اين باره نقل  
     مي کند. اين يادداشت ها در واقع پرده از اسرار تولد  
     بابيت در ايران بر مي دارد.  
     داستان ادعاي بابيت علي محمد باب و حمايت استعمار  
     از وي است. کنياز دالگورکي، جاسوس  
     روسي بود، که با نفوذ در مسلمانان و شناخت علي محمد  
     شيرازي، او را به عنوان امام  
     زمان به مردم معرفي کرد. وي در اين يادداشت ها،  
     خاطرات خويش را در اين باره نقل  
     مي کند. اين يادداشت ها در واقع پرده از اسرار تولد  
     بابيت در ايران بر مي دارد.