بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خاطرات و سفرنامه باب و بها  
    :نويسنده   رئيس الحکما، محمد مهدي  
    :مترجم   فريد گلپايگاني، حسن  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :زبان اصلي