بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   باورداشت مهدويت  
    :نويسنده   صافي گلپايگاني، لطف الله  
    :ناشر   نور ولايت  
    :تاريخ چاپ   1417هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل متن 40 حديث است از احاديث مربوط به مهدويت که  
     از طريق اهل سنت روايت شده است.  
     نويسنده، روايات را از کتابي با عنوان البرهان في  
     علامات مهدي آخر الزمان، تاليف  
     علي بن حسام الدين بن عبدالملک المتقي الشاذلي  
     المديني الهندي گزينش و نقل نموده  
     است. وي اين روايات را دليل بر اسلامي بودن  
     باورداشت مهدويت و عموميت اعتقاد به آن  
     در بين تمام فرقه هاي اسلامي مي داند و معتقد است  
     همه پيشينيان و صحابه و تابعين،  
     به مهدي (عج) اعتقاد داشته و وجود او را علامت  
     پايان يافتن عصر نبوت و خاتميت  
     پيامبر اسلام (ص) مي دانستند.  
     شامل متن 40 حديث است از احاديث مربوط به مهدويت که  
     از طريق اهل سنت روايت شده است.  
     نويسنده، روايات را از کتابي با عنوان البرهان في  
     علامات مهدي آخر الزمان، تاليف  
     علي بن حسام الدين بن عبدالملک المتقي الشاذلي  
     المديني الهندي گزينش و نقل نموده  
     است. وي اين روايات را دليل بر اسلامي بودن  
     باورداشت مهدويت و عموميت اعتقاد به آن  
     در بين تمام فرقه هاي اسلامي مي داند و معتقد است  
     همه پيشينيان و صحابه و تابعين،  
     به مهدي (عج) اعتقاد داشته و وجود او را علامت  
     پايان يافتن عصر نبوت و خاتميت  
     پيامبر اسلام (ص) مي دانستند.